Гимназија "Вук Караџић" Трстеник | www.vukts.edu.rs

ГИМНАЗИЈА "ВУК КАРАЏИЋ"


ТРСТЕНИК

Tel: +381(0)37 711 844 | Mail: gimvkts@mts.rs

Site SearchРуководствоrm1 (16K)

Милан Јоксић
Директор школе

rm1 (16K)

Ксенија Жерађанин
Секретар школе

rm1 (16K)

Радомир Марковић
Шеф рачуноводства

rm1 (16K)

Марија Обрадовић
ПедагогПриродна група предметаrm1 (16K)

Дејан Кончар
Математика

rm1 (16K)

Драгана Градиштанац
Математика

rm1 (16K)

Катарина Павловић
Математика

rm1 (16K)

Гордана Антић
Математика, Рачунарство и информатика

rm1 (16K)

Снежана Вукчевић
Рачунарство и информатика

rm1 (16K)

Јелена Ракић
Рачунарство и информатика

rm1 (16K)

Марија Недељковић-Живковић
Физика

rm1 (16K)

Милош Међедовић
Физика

rm1 (16K)

Верица Станић
Хемија

rm1 (16K)

Ранка Вељковић
Хемија

rm1 (16K)

Љиљана Бабовић
Биологија

rm1 (16K)

Аница Нешић
Биологија


Језичка група предмета
rm1 (16K)

Гордана Миљковић
Српски језик и књижевност

rm1 (16K)

Јелена Ранђеловић
Српски језик и књижевност

rm1 (16K)

Биљана Павловић
Српски језик и књижевност

rm1 (16K)

Љиљана Недељковић
Српски језик и књижевност

rm1 (16K)

Сузана Рачић
Енглески језик

rm1 (16K)

Светлана Михаиловић
Енглески језик

rm1 (16K)

Ана Шандор
Енглески језик

rm1 (16K)

Славица Топаловић
Француски језик

rm1 (16K)

Наташа Џамић
Италијански језик

rm1 (16K)

Сандра Чеперковић
Италијански језик

rm1 (16K)

Лидија Новалић
Немачки језик

rm1 (16K)

Весна Кoстић
Немачки језик

rm1 (16K)

Славица Левић
Латински језик

rm1 (16K)

Ана Mитровић
Латински језик, Грађанско васпитање


Друштвена група предмета


 

rm1 (16K)

Душица Бурић
Географија

rm1 (16K)

Дуња Анђелковић
Географија

rm1 (16K)

Љиљана Илић
Историја

rm1 (16K)

Иван Нешић
Историја

rm1 (16K)

Катарина Митровић
Психологija

rm1 (16K)

Ана Величковић
Ликовна култура

rm1 (16K)

Весна Марић
Музичка култура, Грађанско васпитање

rm1 (16K)

Владимир Гавриловић
Физичко васпитање

rm1 (16K)

Александар Алексовски
Физичко васпитање

rm1 (16K)

Ана Миљковић
Филозофија, Грађанско васпитање

rm1 (16K)

Сузана Борота
Социологија, Грађанско васпитање

rm1 (16K)

Иван Миленковић
Устав и права грађана

rm1 (16K)

Стефан Ђурђевић
Верска наставаПомоћно техничко особљеrm1 (16K)

Радица Цветковић
Чистач-хигијеничар

rm1 (16K)

Габријела Миљковић
Чистач-хигијеничар

rm1 (16K)

Јулијана Станојчић
Чистач-хигијеничар

rm1 (16K)

Снежана Пршић
Чистач-хигијеничар

rm1 (16K)

Горан Јовановић
Домар-магационер